Gesprekserie Bitterzoet

Dag: donderdag 17 november 2022
Tijd: 14:30 - 16:30 Kosten: € 25,00
Locatie: De Luifel Ruimte: Lokaal 1
Interesse(s): Mens en maatschappij

Door omstandigheden wordt deze cursus uitgesteld .


Bitterzoet.


We lijden onder de tirannie van positiviteit, zegt de schrijfster Susan Cain. In haar boek Bitterzoet bepleit ze meer ruimte voor verdriet, verlangen en voor melancholie. Ze gaat te rade bij psychologen, filosofen, schrijvers, religieuze tradities en spirituele auteurs om melancholie beter te begrijpen en ze ontdekt dat het gaat om het besef dat licht en donker, zoet en bitter onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bovendien zorgt melancholie voor creativiteit, leidt het tot ervaringen van iets dat groter is dan onszelf en brengt het mensen tot verbinding. Het boek is recent verschenen.


In vijf bijeenkomsten gebruik ik Bitterzoet om te komen tot een gesprek over de dingen die ons ontroeren en ons brengen bij een dieper verlangen. Het boek is recent verschenen


Mijn naam is Arie Molendijk en in mijn werkzame leven was ik predikant bij de protestantse gemeente te Heemstede, Sinds kort ben ik met emeritaat.