Menu

De verhuiscoach in Heemstede

In Heemstede is er de regeling Ouder worden & Prettig wonen (OW&PW) waarbij senioren voorrang krijgen op een gelijkvloerse sociale huurwoning. De woningbouwverenigingen die hieraan meedoen zijn Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere. Binnen deze regeling kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een verhuiscoach. Kijkt u hieronder bij de voorwaarden of u voor deze regeling in aanmerking komt en gebruik kunt maken van de verhuiscoach.

De Brede Verhuiscoach
In de gemeente Heemstede is de regeling verhuiscoach uitgebreider: ook buiten de regeling OW&PW kunt u in aanmerking komen voor hulp van de verhuiscoach. Wilt u meer weten over de uitgebreide regeling, belt u dan met WIJ Heemstede, tel. 023 – 528 85 10 of mailt u naar Muriel Liket: mliket@wijheemstede.nl.

De voordelen van de regeling OW&PW
Bij Woonservice kunt u kijken of er een woning wordt aangeboden die voor u geschikt is, hierbij heeft u voorrang op reguliere woningzoekenden. Uw huidige netto huur neemt u mee als contracthuur voor de nieuwe woning, zodat u niet wordt geconfronteerd met een hogere huur. Als de huur van de nieuwe woning lager is dan de huidige huur en deze past bij uw inkomen, dan wordt vanzelfsprekend de lagere huur aangehouden. En u kunt ondersteuning krijgen bij de verhuizing door een verhuiscoach.

Wat doet een verhuiscoach?
De verhuiscoach bij WIJ Heemstede is Muriel Liket. Indien u zelf geen of niet voldoende netwerk heeft kan zij u helpen bij diverse zaken zoals: het inschrijven bij Woonservice en wegwijs maken in de mogelijkheden tot het vinden van een passende woning en meegaan naar een bezichtiging. Ook kan hulp geboden worden bij de administratie rond een verhuizing zoals met adreswijzigingen, af- en aanmelden bij gas en elektriciteitsbedrijf en bij de praktische zaken rondom een verhuizing zoals een verhuisbedrijf regelen of het uitzoeken van vloerbedekking en gordijnen/raambekleding. Een verhuiscoach helpt niet bij het inpakken of sjouwen van dozen.
Voor meer informatie en om aan te melden voor hulp van de verhuiscoach kunt u bellen met Muriel Liket, tel. 023 – 528 85 10 of mailen naar mliket@wijheemstede.nl.

Voorwaarden regeling Ouder Worden & Prettig Wonen (OW&PW)
• Het huishouden bestaat uit maximaal 2 personen;
• Minimaal 1 lid van het huishouden is 65 jaar of ouder;
• Het huishouden huurt momenteel een sociale huurwoning in Haarlem of Heemstede van een van de deelnemende woningcorporaties;
• De huidige woning is uitsluitend met een of meerdere trappen toegankelijk (tot aan de voordeur) of uitsluitend met een of meerdere trappen doorgankelijk (binnen de woning);
• Het huishouden woont op het moment van inschrijving voor deze regeling minimaal 1 jaar in de huidige woning;
• Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (2021: maximaal € 40.024,=).

De nieuwe woning moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
• De woning is gelegen in Haarlem of Heemstede;
• De woning wordt door een van de woningcorporaties aangeboden als sociale huurwoning;
• De woning heeft maximaal drie kamers;
• De geadverteerde huurprijs (vraaghuur) past bij het inkomen van het huishouden volgens de normen die de wetgever hiertoe heeft bepaald;
• De woning is zonder trap toegankelijk (tot aan de voordeur);
• De woning is zonder trap doorgankelijk (binnen de woning).

Voordelen van de regeling OW&PW
• Voorrang: de senior kan zelf een geschikte woning zoeken via Woonservice en krijgt voorrang op reguliere woningzoekenden;
• Huurbehoud: de senior neemt zijn netto huurprijs van de oude woning mee als contracthuur, tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. Hierdoor wordt de senior niet geconfronteerd met een hogere huur;
• Bemiddeling: wanneer een senior niet zelfstandig of met hulp van iemand uit zijn netwerk in staat is om via Woonservice een woning te zoeken, kan de senior om ondersteuning vragen bij zijn huidige woningbouwvereniging;
• Ondersteuning bij verhuizing: wanneer een senior wil verhuizen en hulp nodig heeft bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing, kan de senior gebruik maken van de verhuiscoach. Een senior uit Heemstede kan daarvoor terecht bij welzijnsorganisatie WIJ Heemstede en een senior uit Haarlem kan daarvoor terecht bij welzijnsorganisatie Dock.

Voorwaarden Brede verhuiscoach (hulp aan anderen niet binnen de regeling OW&PW):
• De hulpvrager is ingeschreven bij de gemeente Heemstede;
• De hulpvrager heeft in het eigen netwerk geen of niet voldoende mogelijkheden tot ondersteuning bij verhuizing;
• De hulpvrager heeft voldoende overzicht over de eigen situatie en financiën en is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor eigen beslissingen;
• Inkomensgrens (2021: maximaal € 40.024,=).

Kerstshow It’s Christmas time

IT’S CHRISTMAS TIME
Swingende feel good kerstshow met live-orkest

The most wonderful show of the year is terug als nationale theatertour! Dit spetterende kerstconcert zit vol glitter, glamour and a touch of magic.
Van Happy Holiday tot White Christmas: de gerenommeerde zangers zorgen voor een vocale sensatie. De swingende Very Merry Christmas Band speelt het dak eraf. It’s Christmas Time brengt bruisende holiday tunes van zowel pop-, jazz-, gospel- en musicalsongs naar het hoogste niveau. It’s Christmas Time belooft een sprankelend samenzijn voor familie, vrienden en collega’s, waar iedereen nog lang van zal nagenieten.

Er zijn twee shows op donderdag 23 december:
Show 1 is van 19.00 – 20.30 uur
Show 2 is van 21.30 – 23.00 uur

Prijs: € 22,50 per persoon.
Kaartverkoop vanaf maandag 18 oktober 9.00 uur via de website van www.podiaheemstede.nl.
Klik hier voor kaarten voor 19.00 uur en hier voor kaarten voor 21.30 uur.

Heeft u geen e-mailadres dan kunt u ook tickets reserveren via WIJ Heemstede, belt u dan 023 – 548 38 28. Kaarten die telefonisch gereserveerd zijn moeten binnen twee weken worden opgehaald.

Recensies:
‘Een wonderbaarlijk fantastisch programma vol professionele zang, dans en kerstvrolijkheid.’ – Haarlems Dagblad
‘Het was een geweldige avond; het kerstseizoen is met recht geopend.’ – musicalsites.nl
‘It’s Christmas Time zorgt voor uitverkocht theater.’ – Noord-Hollands Dagblad

In het kader van de Corona maatregelen wordt bij binnenkomst gecontroleerd op een geldige QR code of een negatieve PCR-test.
Verder gelden de algemene basisregels zoals: wassen – afstand – luchten – testen. (klik op de afbeelding voor meer info)

Alle deuren weer open

Al onze activiteiten vallen onder het buurthuiswerk (besloten groepen) en daar heeft de overheid wat betreft de corona regels een uitzondering voor gemaakt.
We scannen geen QR code bij de ingang en hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
Voor mensen die dat liever nog wel willen is er steeds voldoende ruimte bij de activiteiten om dat wel te doen.

Verder houden we ons aan de algemene regels: wassen – afstand – luchten – testen.
(meer info over deze algemene maatregelen: https://mcusercontent.com/2c4f89550211e38d31c409cd2/files/025762a5-3cb5-8c07-6c8e-6a6574482118/coronregels_na_25_september.pdf)

Podcast Buurtblik nu te beluisteren!

Schrijfproject Buurtblik bij WIJ Heemstede
Verhalen van verbinding en veerkracht
Deelnemers (65+) gezocht voor schrijfworkshops en radio-uitzending!

BuurtBLIK Heemstede heeft met 65-plussers gewerkt aan een radio-uitzending voor ouderen in Heemstede. Aan de hand van zelfgeschreven verhalen en gedichten zijn ervaringen uitgewisseld over verbondenheid en veerkracht in Coronatijd. Onder leiding van schrijfcoach Susanne Gijsbers is we drie keer met een kleine groep geschreven over momenten uit het afgelopen jaar. Het zijn mooie, herkenbare, maar soms ook ontroerende verhalen geworden.
U kunt de eerste podcast nu beluisteren via de volgende link:
https://soundcloud.com/user-417231082/radio-buurtblik-1-ademen-twee?in=user-417231082/sets/radio-buurtblik.

Dit project is een onderdeel van BuurtBLIK. In dit project maken Heemsteedse ouderen filmreportages over activiteiten voor ouderen van WIJ Heemstede en Kennemerhart. BuurtBLIK is een project van Stadsreporters van Mirna Ligthart en Marieke Boon. Dit project is in Heemstede in samenwerking met Kennemerhart en
WIJ Heemstede en wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Heemstede, Hofje Codde en van Beresteijn, Hulpactie Haarlem, ZonMW en de Bavo Stichting.

Voor meer informatie over BuurtBLIK: https://praatvandaagovermorgen.nl/verhalen/buurtblik/

www.stadsreporters.nl

Project Achter de voordeur

Project Achter de Voordeur

Eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent. Maar het is het gevoel dat het niemand iets uitmaakt hoe het met je gaat… Eenzaamheid is een probleem dat alle leeftijden kan treffen, maar zijn ouderen er extra kwetsbaar voor. In de loop van de jaren is onze Nederlandse samenleving en hoe we leven en omgaan met elkaar. We zijn individualistischer geworden. We hebben minder een vanzelfsprekend netwerk van familie, vrienden en de kerk. We moeten ons meer inspannen voor het leggen van contacten.

Eenzaamheid neemt toe met de jaren. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid door het verlies van partner, vrienden, familie of bijvoorbeeld mobiliteit. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt toeneemt vanaf 75 jaar. De coronacrisis heeft hier nog een extra schepje bovenop gedaan.
Veel ouderen, vanaf 65 jaar en ouder, bereikt WIJ Heemstede al middels de dienstverlening ouderen en via (ontmoetings)activiteiten. Deels op onze locaties en deels via actieve ondersteuning aan huis. Denk bijvoorbeeld aan de Sociëteit, stoelyoga, het 80-jarig huisbezoek of de Formulierenbrigade.
De ervaringen van de ouderen met onze activiteiten en dienstverlening zijn voor een deel af te leiden uit de positieve reacties die zij geven. En soms indirect door de intensieve contacten die ontstaan met groepsleden, vrijwilligers of professionals.

WIJ Heemstede wil meer wijkgericht gaan werken, naast haar bestaande dienstverlening, (ontmoetings)activiteiten op bepaalde vaste plekken en inzet van sociaal makelaars. Hiermee en in samenwerking met bijvoorbeeld onder andere de gemeente Heemstede en zorgorganisatie Kennemerhart, wil WIJ Heemstede meer ouderen in beeld krijgen.
Door deze werkwijze en samenwerking kunnen ook meer buurtnetwerken worden opgezet.
WIJ Heemstede is per 1 januari 2021 het project ‘Achter de Voordeur’ gestart met als doel in contact te komen met mogelijk eenzame ouderen achter hun voordeur, in de leeftijd van 65 jaar, maar specifiek 75+-ers, die niet of onvoldoende in beeld zijn bij WIJ Heemstede of samenwerkingspartners. WIJ Heemstede wil contact leggen met deze oudere, hen passende ondersteuning bieden door het verruimen van hun netwerk in hun buurt en/of verbinden aan bestaand en nieuw aanbod.
WIJ Heemstede zet in op het verminderen van sociale en emotionele eenzaamheid, zowel preventief als actief. Erbij horen, weer ergens onderdeel van uitmaken, ertoe doen en gezien worden, dat is wat WIJ Heemstede wil bereiken.
Er is inmiddels een projectgroep gestart bestaande uit Ineke de Jonge (projectleider), Katinka Verdonk en Muriel Liket (sociaal werkers) en een viertal vrijwilligers van WIJ Heemstede.
WIJ Heemstede wil heel graag dat zoveel mogelijk mensen actief mee gaan doen aan dit project, vooral ook onze vrijwilligers. Zij zijn veelal ook de ogen en oren in de contacten met dorpsgenoten en deelnemers. Binnen WIJ Heemstede willen we dit breed bevorderen. Hiervoor handvaten aanreiken om huidige vrijwilligers te leren signaleren in hun vrijwilligerswerk, in gesprek te kunnen gaan over eenzaamheid en dit bespreekbaar maken. Maar ook om ouderen hierin vanuit hun eigen kracht te ondersteunen. Hier zal training en scholing voor gaan aangeboden worden.

Op dinsdagmiddag 2 maart is de kick-off van het project. Er wordt afgetrapt met een lezing.
De lezing wordt gegeven door Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van ouderen’.
Daarna organiseert WIJ Heemstede voor vrijwilligers en voor professionals, op diverse momenten trainingen. Deze zijn gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid bij ouderen. Door de huidige coronasituatie zullen de lezing en de trainingen digitaal worden aangeboden.

Gezamenlijk, met professionals, vrijwilligers, samenwerkingspartners en inwoners, hoopt WIJ Heemstede de eenzaamheid onder oudere inwoners in Heemstede te signaleren en te bestrijden.
Eén tegen eenzaamheid.

Marlies Lolkema, waarnemend directeur
Ineke de Jonge, projectleider Achter de Voordeur
Katinka Verdonk, sociaal werker
Muriel Liket, sociaal werker

Samen voorkomen en samen groeien

Samen voorkomen en samen groeien

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg in 2015 is het aantal jongeren dat met jeugdzorg in aanraking komt, gestegen met ruim 12%. Terwijl het rijk in deze periode steeds minder geld aan gemeenten heeft gegeven voor de jeugdzorg. Hiervan zijn veel kwetsbare jonge mensen de dupe geworden. Na een noodkreet van de gemeenten heeft het kabinet daarom recent 350 miljoen extra uitgetrokken voor jeugdhulp.

Dat het rijk zou bezuinigen was al in 2015 duidelijk. Het idee was dat gemeenten door preventief werken de problemen voor zouden zijn en daardoor dure, specialistische zorg overbodig zouden maken. Zo zou het niet alleen moeten gaan werken bij de jeugdzorg maar bij alle nieuwe zorgtaken van gemeenten. Maatwerk zou de zorg goedkoper maken.

De bezuinigingen van het rijk zijn fors geweest. Men was optimistisch over wat maatwerk zou kunnen opleveren. Maar veel gemeenten hebben weinig geïnvesteerd in echte preventie. De stijging van het aantal jongeren in de jeugdzorg met ruim 12% is daarvan een signaal. Gemeenten reageerden op de problemen die op hen afkwamen. Het ‘voorkomen van problemen’ stond niet hoog op de agenda, terwijl juist via die weg op termijn vele zorgkosten kunnen worden bespaard. Het zou goed zijn als de gemeenten het extra geld van het rijk daarvoor zouden gebruiken.

Het sociaal werk kan een grote rol spelen in het voorkomen van problemen. In de kadernota 2020-2023 reserveert de gemeente Heemstede weinig geld om te investeren in het voorkomen van problemen in wijken en buurten. WIJ Heemstede, de organisatie voor sociaal werk in Heemstede, vindt dit een gemiste kans.
In Heemstede is de jeugd niet het grootste probleem. Er zijn wel andere terreinen waar problemen dreigen en preventie dus belangrijk is. Zoals bij de vergrijzing, inburgering, maatschappelijke opvang en de uitvoering van de nieuwe wet Verplichte ggz.
Kwetsbare mensen gaan eerder zelfstandig wonen. Zonder goede begeleiding en passende woonruimte kan dat een probleem worden. Zij zullen ook een beroep doen op lichte hulp (dagbesteding, vrije tijd, werk, sociale contacten en zorg). Preventieve aandacht voor deze mensen en omwonenden kost tijd en geld, maar scheelt op termijn ook veel tijd en geld.

WIJ Heemstede kan hierbij een rol spelen. Maar wil en kan dat zeker niet alleen. Het creëren van een veilige plek waar kwetsbare mensen op prettige wijze kunnen samenwonen met hun buren en aandacht krijgen voor hun specifieke situatie vraagt om een gezamenlijk plan van allerlei maatschappelijke organisaties en de woningbouwverenigingen. Directeur Annette Aukema roept hierbij dan ook hen en de gemeente Heemstede op om samen met WIJ Heemstede een dergelijk plan te maken, waarbij inzichtelijk wordt hoeveel dat de komende jaren gaat kosten en hoe we deze investering waar kunnen maken.

WIJ Heemstede wil samen voorkomen en samen groeien!
Annette Aukema
Directeur WIJ Heemstede