De Zomerklas

Sociaal werker Lies Leen vertelt:

“Al een aantal jaren is bij WIJ Heemstede in de zomervakantie ‘de Zomerklas’ voor kinderen die bijvoorbeeld niet op vakantie
gaan of die de Nederlandse taal nog wat beter moeten leren. De zomervakantie is lang en als er 6 weken niets aan taal wordt
gedaan, zakt de kennis snel naar beneden. De kinderen komen op de Zomerklas door een vraag van ouders, school en collega’s van Sociaal werk.

Er zijn 22 kinderen in de Zomerklas geweest deze zomer, twee weken lang twee dagen per week onder begeleiding van Lies
Leen en Lies de Koning. En of ze nu hoogbegaafd zijn, op gewoon of speciaal onderwijs zitten, een beperking hebben, net
nieuw in Heemstede wonen of al hun hele leven, ze vinden de Zomerklas geweldig.

Ieder jaar is er een thema, dit jaar was dat ‘de Gorgels’ naar het boek van Jochem Myjer.
Natuurlijk is het boek voorgelezen, maar de kinderen mochten ook zelf voorlezen. Het maakt niet uit of je al heel goed kunt lezen of het pas net hebt geleerd. Er zijn veel spelmomenten, met spelenderwijs taalspellen zoals Galgje, dat buiten wordt gespeeld op het plein bij de Luifel. Er is kunst gemaakt, de groep is de natuur in gegaan en er werd elke dag gezamenlijk geluncht. De laatste dag hebben de kinderen zelf een gezonde lunch klaargemaakt. Ook hier werd de taal doorgevoerd, met lettervermicelli in de soep.

Ik ben zó trots op WIJ Heemstede, omdat dit de enige plek is waar kinderen met zo’n verschillende achtergrond en niveau met
elkaar een programma volgen. Niemand wordt gepest of buitengesloten.
Ze leren elkaar vertrouwen, vriendjes maken, samenwerken, plezier maken en leren de taal op een laagdrempelige manier.
We zijn geen school en zijn daardoor heel fl exibel. Je kunt een programma gewoon omgooien, als blijkt dat dat beter werkt
voor een kind of de groep.
En als de kinderen weer naar school gaan, hebben ze in de kring ook veel te vertellen over wat zij hebben gedaan in de zomervakantie!”