Corona gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor de jongvolwassenen (16-25 jaar) heeft dit ongetwijfeld verstrekkende gevolgen.
Op verzoek van VWS gaan GGD’en samen met het RIVM de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen inzichtelijk maken. Dit wordt gedaan middels de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

In de periode van 21 april t/m half juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.
Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

Om op gemeenteniveau een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen.

Wil je ook meedoen? Ga dan naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst.

Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij epidemiologen Regina Overberg en Amber Berlijn via epi@ggdkennemerland.nl.