Senioren Cyber Evenement ‘Maak het oplichters niet te makkelijk!’

Dinsdag 2 april 2024, inloop vanaf 13.30 uur met een kopje koffie.
Locatie: WIJ Heemstede de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede
Presentatie: Catherine Keyl

Het valt op dat er een stijging is te zien van cybercriminaliteit waarvan met name senioren het slachtoffer zijn.
Daarbij zal ter sprake komen hoe u oplichting of fraude via babbeltrucs aan de deur, internet of mobiele telefoon kunt herkennen, hoe u hier aangifte van kunt doen en wordt u op de hoogte gebracht van de oplossingen die er in Heemstede voorhanden zijn.
Het evenement zal starten om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en zal duren tot ongeveer 15.30 uur.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Heemstede, het ministerie van Justitie & Veiligheid, Noord Holland
Veilig en Interpolis.
U wordt welkom geheten door wethouder Arianne de Wit en de presentatie van de bijeenkomst is in handen van Catherine Keyl.
Tijdens de bijeenkomst zullen we aandacht besteden aan de verschillende vormen van oplichting waar vooral senioren het
slachtoffer van worden. Aan de hand van verschillende filmpjes bespreken we de verschillende oplichtingsvormen en bieden we u
handelingsperspectief om slachtofferschap te voorkomen.
Een panel van deskundigen geeft antwoord op al uw vragen. Het panel bestaat uit een deskundige van de Rabobank, de Politie en
Seniorweb.

Na afloop van de bijeenkomst kunt u nog onder het genot van een hapje en drankje een informatiemarkt bezoeken.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.
U kunt zich aanmelden bij de receptie (tel 023 – 548 38 28) van de Luifel of door een mail te sturen naar:
info@wijheemstede.nl of highimpactcrimes@minjenv.nl
Wilt u in de mail uw naam, de plaats waar u wilt deelnemen en het aantal deelnemers doorgeven?