Voorzitter van de Raad van Toezicht

WIJ Heemstede kent een Raad van Toezicht model. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur-bestuurder en die rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT).

De RvT is het orgaan dat in lijn met de Governance Code Sociaal Werk toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de RvT de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder.

Ook fungeert de RvT voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, besluiten goed.
Tot slot vervult de RvT – waar nodig – intern en extern een ambassadeursrol voor de organisatie.
Het is de kunst van een goede RvT om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Samenstelling en bijeenkomsten

De RvT telt 4 leden, de voorzitter vertrekt, waardoor er een vacature ontstaat.
De RvT komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Tevens formuleert de RvT met elkaar een opleidingsprogramma waaraan deelgenomen moet worden.

Aanbod en procedure

  • De tijdsbesteding wordt geschat op 4 uur per week
  • De functie is onbezoldigd, de onkosten worden vergoed.
  • De reactietermijn sluit op 30 juni 2022. Gesprekken vinden plaats in de week van 11 juli 2022.
  • Reageren kan door middel van het sturen van een CV en krachtige motivatie naar hr@wijheemstede.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met:
  • Ad van de Nes, voorzitter RvT, 023 – 528 72 12
  • Carola van Oerle, directeur-bestuurder, 06 – 23 10 52 62

Kijk voor meer informatie over WIJ Heemstede op deze website.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.