Het verhaal van Mostapha

Maatschappelijk werker Mostapha El Aichi en zijn cliënt Johan* hebben wekelijks gesprekken waarbij ze bespreken hoe Johan zijn leven weer vorm kan geven nadat dit in alle opzichten drastisch is veranderd. Johan vertelt:

Nadat mijn vrouw op nare wijze besloot niet meer met mij verder te willen, ben ik langzaam steeds meer kwijtgeraakt totdat ik twee jaar geleden op straat kwam te staan. Ik ben hierdoor mijn twee kinderen, mijn baan en mijn huis kwijtgeraakt. Ik heb twee academische studies afgerond, altijd goed werk gehad en nooit financiële zorgen gehad. Toch is mijn hele leven tot stilstand gekomen en ik ben hierdoor volledig uitgeput. Ik ben noodzakelijkerwijs weer bij mijn moeder in Heemstede gaan wonen en via haar bij maatschappelijk werk terecht gekomen.

Mostapha, die Johan sinds ruim een jaar helpt met de uitdagingen waar hij voor staat, vertelt hoe zo’n traject in zijn werk gaat: “Eerst neem je de tijd om af te tasten. Wat is de hulpvraag en wie heb je voor je? Samen kijken we naar de draagkracht: wat kan je wel en niet en waar heb je hulp bij nodig.

Langzamerhand durf je meer tegen elkaar te zeggen en word je meer open naar elkaar.

Ik waardeer Johan zijn eerlijkheid. Dat heeft onze band erg versterkt.” Johan heeft veel baat bij deze gesprekken. Het helpt hem op de been te blijven, hij krijgt praktische hulp bij het regelen van bepaalde zaken en hij is erg te spreken over de kennis die Mostapha heeft van de sociale kaart (mogelijkheden qua diensten en hulpverlening in de regio).

Via WIJ Heemstede is Johan zelfs vrijwilligerswerk gaan doen. “Ik help een Engelstalige man uit Heemstede die licht dementerend is, om Nederlands te blijven spreken. Het zijn voor ons beide leuke gesprekken en bovendien merk ik dat het ook weer andere deuren opent. Zo ben ik gevraagd om Nederlandse les te geven aan kinderen. Dus ondanks alle ellende vind ik toch dat ik op de goede weg ben.”

*Johan is niet zijn echte naam.