VoorleesExpress

De VoorleesExpress ondersteunt kinderen van 2 t/m 8 jaar met een taalachterstand.
Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij het gezin thuis langs om voor te lezen. Samen met de ouders zorgt de VoorleesExpress ervoor dat taal en leesplezier een vaste plek krijgen in het gezin. Ouders maken een belangrijk deel uit van het project en zij worden ondersteund door de vrijwilliger om taal en voorlezen een blijvend plekje in het gezin te geven.

De VoorleesExpress Heemstede wordt uitgevoerd door WIJ Heemstede in samenwerking met de bibliotheek Zuid-Kennemerland en met financiële ondersteuning van Casca Kinderopvang.

De vrijwilligers krijgen een training ‘interactief voorlezen’ en werken in een online omgeving. De VoorleesExpress werkt onder andere samen met (voor)scholen en versterkt het partnerschap tussen school en ouders.
Aanmeldingen kunnen door (voor)scholen worden gedaan in overleg met de VoorleesExpress Heemstede.

Meer weten of meedoen?

Kijk op de website van de VoorleesExpress voor meer informatie.
Neem voor vragen contact op met Els Boon van WIJ Heemstede,
tel.: 06-14 95 67 31 of via de mail: heemstede@voorleesexpress.nl

Hier vindt u de nieuwe folder van de VoorleesExpress.

Casca Kinderopvang is sponsor van de VoorleesExpress.