Aandacht voor eenzaamheid

Achter de Voordeur – een project tegen eenzaamheid

Door het verlies van een partner, van vrienden en het afnemen van mobiliteit kan eenzaamheid toenemen. De coronacrisis heeft dit helaas versterkt, waardoor veel ouderen een sociaal netwerk missen. In januari 2021 is WIJ Heemstede het project Achter de Voordeur gestart om eenzaamheid vroeger te signaleren en met de bestaande dienstverlening meer passende hulp te bieden.

Signaleren van eenzaamheid

Met behulp van subsidie van ZonMW heeft WIJ Heemstede een projectgroep kunnen samenstellen van 5 vrijwilligers en 3 medewerkers die het project Achter de Voordeur vormgeven. Projectleider Ineke de Jonge vertelt: “Er zijn het afgelopen half jaar diverse activiteiten gerealiseerd. Vele vrijwilligers volgden een online training over eenzaamheid. De signalen van eenzaamheid zijn soms zo subtiel, dus we merken dat de vrijwilligers blij zijn om meer handvaten te hebben waarmee zij het gesprek aan kunnen gaan. Ook heeft Anja Machielse, Bijzonder Hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, een online lezing gegeven waar ruim 80 mensen, vrijwilligers en beroepskrachten van heel diverse organisaties aan deelgenomen hebben.

Waar we erg trots op zijn is een bijzondere pilot waarbij WIJ Heemstede en twee buurtteams van thuiszorgorganisatie Zorgbalans samen optrekken in het signaleren van eenzaamheid. De medewerkers van Zorgbalans komen bij mensen thuis om zorg te verlenen, en hebben zelf niet de tijd te om iets te doen met signalen die wijzen op eenzaamheid. Vervolgens kan WIJ Heemstede de sociale kant oppakken en het gesprek aangaan. Afhankelijk daarvan wordt naar een passende ‘oplossing’ gezocht. Dat kan variëren van een wekelijks bezoek aan huis van een vrijwilliger of iemand introduceren bij een van de vele ontmoetingsactiviteiten, dus dat is een hele mooie samenwerking. Naast de gemeente zijn we ook met andere partners zoals Kennemerhart en Humanitas in nauw contact, want samen kunnen we een hoop bereiken.”

Contact

Heeft u vragen over ouder worden, eenzaamheid of het Project Achter de Voordeur?
Of misschien wilt u zelf wel vrijwilligerswerk doen waarmee u iets voor ouderen kunt betekenen? Neem dan contact op met het kantoor van de Dienstverlening van WIJ Heemstede op Plein1, tel: 023- 528 85 10.

Op de foto het team van vrijwilligers en medewerkers.

Afsluiting Project Achter de Voordeur

Een project tegen eenzaamheid bij ouderen
Op 14 juni was de feestelijke afsluiting van het Project Achter de Voordeur in de Luifel. Het was een prachtige middag waar heel mooi te zien was, waarom WIJ Heemstede dit werk doet. De middag werd aan elkaar gepraat door presentator Frénk van der Linden en er was een optreden van de Heemsteedse zangeres Barbera van der Kaay.

Een impressie van het plezier in het werken aan dit project ziet u in dit filmpje met interviews van vrijwilligers en professionals: https://youtu.be/LTOGsCzx3Eg