ANBI status

WIJ Heemstede beschikt over een ANBI status
Een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een ANBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over een gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doet. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

WIJ Heemstede
Herenweg 96
2101 MP Heemstede
Tel.: (023) 548 38 28
E-mail: info@wijheemstede.nl
RSIN/fiscaalnummer: 0067.44.059

Hier vindt u het formulier fondsenwervende organisaties 2020.