Denk en Doen

De volgende Denk en Doen is op vrijdag 25 november.

Denk en doen is een ontmoeting spelletjes avond voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafdheid en hun ouders.
Iedere maand op een vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur. Belt u voor het actuele programma: 023 – 548 38 28.
De entree is € 3,- per deelnemer (ouders vrij entree.

Elke avond staat in het teken van een thema.
Richtleeftijd is 9 -13 jaar
Graag aanmelden via plexat@wijheemstede.nl.