Menu

In Heemstede is er de regeling Ouder worden & Prettig wonen (OW&PW) waarbij senioren voorrang krijgen op een gelijkvloerse sociale huurwoning. De woningbouwverenigingen die hieraan meedoen zijn Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere. Binnen deze regeling kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een verhuiscoach. Kijkt u hieronder bij de voorwaarden of u voor deze regeling in aanmerking komt en gebruik kunt maken van de verhuiscoach.

De Brede Verhuiscoach
In de gemeente Heemstede is de regeling verhuiscoach uitgebreider: ook buiten de regeling OW&PW kunt u in aanmerking komen voor hulp van de verhuiscoach. Wilt u meer weten over de uitgebreide regeling, belt u dan met WIJ Heemstede, tel. 023 – 528 85 10 of mailt u naar Muriel Liket: mliket@wijheemstede.nl.

De voordelen van de regeling OW&PW
Bij Woonservice kunt u kijken of er een woning wordt aangeboden die voor u geschikt is, hierbij heeft u voorrang op reguliere woningzoekenden. Uw huidige netto huur neemt u mee als contracthuur voor de nieuwe woning, zodat u niet wordt geconfronteerd met een hogere huur. Als de huur van de nieuwe woning lager is dan de huidige huur en deze past bij uw inkomen, dan wordt vanzelfsprekend de lagere huur aangehouden. En u kunt ondersteuning krijgen bij de verhuizing door een verhuiscoach.

Wat doet een verhuiscoach?
De verhuiscoach bij WIJ Heemstede is Muriel Liket. Indien u zelf geen of niet voldoende netwerk heeft kan zij u helpen bij diverse zaken zoals: het inschrijven bij Woonservice en wegwijs maken in de mogelijkheden tot het vinden van een passende woning en meegaan naar een bezichtiging. Ook kan hulp geboden worden bij de administratie rond een verhuizing zoals met adreswijzigingen, af- en aanmelden bij gas en elektriciteitsbedrijf en bij de praktische zaken rondom een verhuizing zoals een verhuisbedrijf regelen of het uitzoeken van vloerbedekking en gordijnen/raambekleding. Een verhuiscoach helpt niet bij het inpakken of sjouwen van dozen.
Voor meer informatie en om aan te melden voor hulp van de verhuiscoach kunt u bellen met Muriel Liket, tel. 023 – 528 85 10 of mailen naar mliket@wijheemstede.nl.

Voorwaarden regeling Ouder Worden & Prettig Wonen (OW&PW)
• Het huishouden bestaat uit maximaal 2 personen;
• Minimaal 1 lid van het huishouden is 65 jaar of ouder;
• Het huishouden huurt momenteel een sociale huurwoning in Haarlem of Heemstede van een van de deelnemende woningcorporaties;
• De huidige woning is uitsluitend met een of meerdere trappen toegankelijk (tot aan de voordeur) of uitsluitend met een of meerdere trappen doorgankelijk (binnen de woning);
• Het huishouden woont op het moment van inschrijving voor deze regeling minimaal 1 jaar in de huidige woning;
• Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (2021: maximaal € 40.024,=).

De nieuwe woning moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
• De woning is gelegen in Haarlem of Heemstede;
• De woning wordt door een van de woningcorporaties aangeboden als sociale huurwoning;
• De woning heeft maximaal drie kamers;
• De geadverteerde huurprijs (vraaghuur) past bij het inkomen van het huishouden volgens de normen die de wetgever hiertoe heeft bepaald;
• De woning is zonder trap toegankelijk (tot aan de voordeur);
• De woning is zonder trap doorgankelijk (binnen de woning).

Voordelen van de regeling OW&PW
• Voorrang: de senior kan zelf een geschikte woning zoeken via Woonservice en krijgt voorrang op reguliere woningzoekenden;
• Huurbehoud: de senior neemt zijn netto huurprijs van de oude woning mee als contracthuur, tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. Hierdoor wordt de senior niet geconfronteerd met een hogere huur;
• Bemiddeling: wanneer een senior niet zelfstandig of met hulp van iemand uit zijn netwerk in staat is om via Woonservice een woning te zoeken, kan de senior om ondersteuning vragen bij zijn huidige woningbouwvereniging;
• Ondersteuning bij verhuizing: wanneer een senior wil verhuizen en hulp nodig heeft bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing, kan de senior gebruik maken van de verhuiscoach. Een senior uit Heemstede kan daarvoor terecht bij welzijnsorganisatie WIJ Heemstede en een senior uit Haarlem kan daarvoor terecht bij welzijnsorganisatie Dock.

Voorwaarden Brede verhuiscoach (hulp aan anderen niet binnen de regeling OW&PW):
• De hulpvrager is ingeschreven bij de gemeente Heemstede;
• De hulpvrager heeft in het eigen netwerk geen of niet voldoende mogelijkheden tot ondersteuning bij verhuizing;
• De hulpvrager heeft voldoende overzicht over de eigen situatie en financiën en is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor eigen beslissingen;
• Inkomensgrens (2021: maximaal € 40.024,=).

Nieuws voor alle leeftijden

Creatief leven STAP VOOR STAP NAAR MEER VERBINDING MET ANDEREN (cursus Creatief Leven) Start maandag 24 januari… LEES
Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022! De Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022! LEES
De verhuiscoach in Heemstede In Heemstede is er de regeling Ouder worden & Prettig wonen (OW&PW) waarbij senioren voorrang… LEES
Kerstshow It's Christmas time IT’S CHRISTMAS TIME Swingende feel good kerstshow met live-orkest The most wonderful show of the… LEES
WIJ Nova Nieuwsbrief november Hier vindt u de WIJ Nova Nieuwsbrief van november. We wensen u veel leesplezier en… LEES