Menu

Samen voorkomen en samen groeien

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg in 2015 is het aantal jongeren dat met jeugdzorg in aanraking komt, gestegen met ruim 12%. Terwijl het rijk in deze periode steeds minder geld aan gemeenten heeft gegeven voor de jeugdzorg. Hiervan zijn veel kwetsbare jonge mensen de dupe geworden. Na een noodkreet van de gemeenten heeft het kabinet daarom recent 350 miljoen extra uitgetrokken voor jeugdhulp.

Dat het rijk zou bezuinigen was al in 2015 duidelijk. Het idee was dat gemeenten door preventief werken de problemen voor zouden zijn en daardoor dure, specialistische zorg overbodig zouden maken. Zo zou het niet alleen moeten gaan werken bij de jeugdzorg maar bij alle nieuwe zorgtaken van gemeenten. Maatwerk zou de zorg goedkoper maken.

De bezuinigingen van het rijk zijn fors geweest. Men was optimistisch over wat maatwerk zou kunnen opleveren. Maar veel gemeenten hebben weinig geïnvesteerd in echte preventie. De stijging van het aantal jongeren in de jeugdzorg met ruim 12% is daarvan een signaal. Gemeenten reageerden op de problemen die op hen afkwamen. Het ‘voorkomen van problemen’ stond niet hoog op de agenda, terwijl juist via die weg op termijn vele zorgkosten kunnen worden bespaard. Het zou goed zijn als de gemeenten het extra geld van het rijk daarvoor zouden gebruiken.

Het sociaal werk kan een grote rol spelen in het voorkomen van problemen. In de kadernota 2020-2023 reserveert de gemeente Heemstede weinig geld om te investeren in het voorkomen van problemen in wijken en buurten. WIJ Heemstede, de organisatie voor sociaal werk in Heemstede, vindt dit een gemiste kans.
In Heemstede is de jeugd niet het grootste probleem. Er zijn wel andere terreinen waar problemen dreigen en preventie dus belangrijk is. Zoals bij de vergrijzing, inburgering, maatschappelijke opvang en de uitvoering van de nieuwe wet Verplichte ggz.
Kwetsbare mensen gaan eerder zelfstandig wonen. Zonder goede begeleiding en passende woonruimte kan dat een probleem worden. Zij zullen ook een beroep doen op lichte hulp (dagbesteding, vrije tijd, werk, sociale contacten en zorg). Preventieve aandacht voor deze mensen en omwonenden kost tijd en geld, maar scheelt op termijn ook veel tijd en geld.

WIJ Heemstede kan hierbij een rol spelen. Maar wil en kan dat zeker niet alleen. Het creëren van een veilige plek waar kwetsbare mensen op prettige wijze kunnen samenwonen met hun buren en aandacht krijgen voor hun specifieke situatie vraagt om een gezamenlijk plan van allerlei maatschappelijke organisaties en de woningbouwverenigingen. Directeur Annette Aukema roept hierbij dan ook hen en de gemeente Heemstede op om samen met WIJ Heemstede een dergelijk plan te maken, waarbij inzichtelijk wordt hoeveel dat de komende jaren gaat kosten en hoe we deze investering waar kunnen maken.

WIJ Heemstede wil samen voorkomen en samen groeien!
Annette Aukema
Directeur WIJ Heemstede

Nieuws voor alle leeftijden

UPDATE 29/5: WIJ Heemstede gaat vanaf 2 juni weer gedeeltelijk dienstverlening en activiteiten opstarten UPDATE 29/5: WIJ Heemstede gaat - aan de hand van een tijdlijn - weer een… LEES
WIJ Nova Nieuwsbrief juni 2020 Hier vindt u de WIJ Nova Nieuwsbrief van juni 2020. Heel voorzichtig gaan wij weer… LEES
Bekijk hier het menu van deze week. Vanaf 2 juni weer gasten welkom in de Luifel! Bekijk hier het menu van deze week. Vanaf 2 juni mogen er weer maximaal 20… LEES
Jeugd activiteiten weer voorzichtig opgestart: Skateboard & Sport Hangout voor jeugd t/m 2 juli SKATEBOARD & SPORT HANGOUT t/m 2 juli Dinsdag 12 mei zijn we gestart we met… LEES
Martha van Loij overleden op 6 mei j.l. Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Martha van Loij Martha is bijna… LEES