Menu

Dienstverlening

Administratieve Thuishulp

Zelfstandige wonende ouderen in Heemstede worden geholpen bij hun persoonlijke financiële administratie. Samen met de vrijwilliger wordt maandelijks de financiële administratie bijgewerkt. De kosten per maand zijn € 6,00. Eénmalig wordt voor het opbergsysteem € 12,50 in rekening gebracht en voor de eerste ordening van de administratie betaalt u € 10,00.

Financieel Administratieve Ondersteuning

FAO – Financieel Administratieve Ondersteuning
Ouderen die behoefte hebben aan kortdurende ondersteuning bij belastingzaken, beroep- en bezwaarschriften, bijzondere bijstand, consumentenrecht of eenmalig ordenen van de administratie kunnen een beroep doen op de FAO. De vrijwilligers van dit project geven gratis advies over allerlei financiële zaken en over wet- en regelgeving.
Afspraken kunnen gemaakt worden via: WIJ Lieven de Key (zie geheel onderaan) en/of Loket Heemstede, bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede, telefoon (023) 5483040, werkdagen van 08.30-13.00 uur en ’s middags op afspraak.

Ko-bus Groepsvervoer

De KO-Bus is een aangepaste personenbus die plaats biedt aan 8 personen. De bus vervoert ouderen o.a. naar het Dagcentrum Lieven de Key.

Ko-bus tochtjes

Het hele jaar door organiseert WIJ Heemstede op woensdagmiddag tochtjes met de Ko-bus voor ouderen. De tochtjes gaan langs mooie plekjes in Noord- en Zuid-Holland. Jaarlijks verschijnt in maart een speciaal programmaboekje waarin alle tochtjes staan vermeld.

Vrijwilligersvervoer

Voor ouderen die:

  • niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen en/of
  • voor wie taxikosten bezwaarlijk zijn.

Vrijwilligers rijden met hun eigen auto op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur naar: kapper, ziekenhuis, buurthuis, familie, arts, zwembad, dagopvang, enz.
Aanvragen zo tijdig mogelijk (liefst één week van tevoren) op het kantoor van WIJ Lieven de Key. Betaling van ritten gebeurt aan de chauffeurs met vervoerskaarten die bij WIJ Lieven de Key te koop zijn.
Een vervoerskaart bestaat uit 10 bonnen, deze kaart kost € 17,00. Voor een rit binnen Heemstede zijn de kosten 1 bon heen en 1 bon terug.

De Telefooncirkel

Ouderen die behoefte hebben aan veiligheid en contact kunnen deelnemen aan een telefooncirkel. Zij worden iedere dag gebeld (ook in het weekend). Ouderen die gebruik maken van personenalarmering kunnen ook deelnemen aan de Telefooncirkel. Vrijwilligers bellen, vanuit hun huis, de eerste deelnemer van de cirkel en worden aan het einde van de cirkel gebeld door de laatste deelnemer.
Als een deelnemer geen gehoor geeft, wordt dit gemeld aan de vrijwilliger. De door de deelnemer opgegeven contactpersoon wordt dan gewaarschuwd.

Klussenbank

Alleen kleine klussen in en rond de woning komen in aanmerking en mogen niet meer dan een paar uur in beslag nemen.
Na aanmelding van de klus bij WIJ Heemstede maakt de vrijwilliger een afspraak.
Kosten €7,50 per uur of deel daarvan.

Computerhulp

Voor klussen aan computer, laptop, tablet, telefoon, televisie en die niet meer dan een paar uur in beslag nemen, kunt u ook terecht bij de Klussenbank.
Na aanmelding van de klus bij WIJ Heemstede maakt de vrijwilliger een afspraak.
Kosten €7,50 per uur of deel daarvan.

Thema Plus

Thema Plus zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor kleine groepen. De bijeenkomsten hebben iedere keer een ander thema. De kosten zijn € 3,50 per keer, inclusief een kopje koffie of thee.

Tijd voor 2

Tijd voor 2 biedt ondersteuning aan ouderen die behoefte hebben aan contact. De vrijwilliger komt aan huis om samen te praten, koffie te drinken, een spelletje te doen, samen de krant te lezen of een wandeling te maken.

Vriend Actief

Vriend Actief is voor ouderen die op zoek zijn naar een vriend of maatje om gezamenlijk iets te ondernemen. Vooral aan ouderen die moeite hebben alleen op pad te gaan biedt dit project mogelijkheden om iemand te vinden om gezamenlijk iets te ondernemen.

Belastinghulp

Voor hulp bij het invullen van eenvoudige belastingformulieren kunt u terecht bij WIJ Lieven de Key. Dit is een gezamenlijk project met de ouderenbonden in Heemstede. Speciaal opgeleide vrijwilligers zijn ouderen behulpzaam bij het invullen van belastingaangiften. Ook het aan huis invullen van belastingaangifte behoort tot de mogelijkheden. Hulp bij het invullen van belastingformulieren is alleen bestemd voor ouderen met een beperkt inkomen/vermogen. Kosten € 12,50 per belastingformulier.
Inlichtingen: WIJ Lieven de Key (zie geheel onderaan).

Huisbezoek 80 jarigen

Ouderen die 80 jaar worden krijgen rond hun 80ste verjaardag een brief van WIJ Heemstede. Daarin worden zij geïnformeerd over het Signalerend Huisbezoekproject en worden zij uitgenodigd deel te nemen.
Doel van dit project is door het invullen van een vragenlijst helder te krijgen met welke problemen ouderen worden geconfronteerd. De gegevens die met de bezoeken worden verzameld, worden niet alleen gebruikt om informatie en advies te geven en/of eventueel hulp te organiseren. Deze gegevens worden ook gebruikt om het beleid ten aanzien van ouderen in Heemstede verder vorm te geven.

Activerend Huisbezoek

Het Activerend Huisbezoek heeft als doel contact maken, acute problemen oplossen en/of ouderen stimuleren gebruik te maken van diverse vormen van dienstverlening. Aanmelding voor dit project loopt uitsluitend via de ouderenadviseur van WIJ Heemstede.
Afspraken kunnen gemaakt worden via WIJ Lieven de Key (zie geheel onderaan) en/of Loket Heemstede, bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede, telefoon (023) 5483040, werkdagen van 08.30-13.00 uur en ’s middags op afspraak.

Dagcentrum Lieven de Key is een samenwerkingsverband tussen de Stichtingen SHDH en WIJ Heemstede.Het dagcentrum is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.45 tot 16.00 uur.

Dagcentrum Lieven de Key

Het dagcentrum is bestemd voor ouderen in de gemeente Heemstede die zelfstandig wonen en die in contact willen komen met leeftijdgenoten.
In het dagcentrum staat het ontmoeten van andere mensen centraal, waarbij activiteiten worden aangeboden die aansluiten bij uw persoonlijke interesse. U kunt meedoen aan gezelschapsspellen en creatieve activiteiten.
Ook kunt u meedoen aan bewegingsactiviteiten. De begeleiding is professioneel waarbij beroepskrachten en vrijwilligers u samen persoonlijke aandacht geven. Indien u gehaald en gebracht wilt worden kunt u gebruik maken van de Ko-bus, dit is de bus van WIJ Heemstede.
De eigen bijdrage voor deelname is € 7.50 per dag, dit is inclusief koffie, thee, warme maaltijd en vervoer. Een halve dag (zonder maaltijd) kost € 2.50.

Pedicure

Voeten verdienen het om goed verzorgd te worden. Dit kan bij de pedicure die aanwezig is op donderdag op WIJ Lieven de Key. De behandeling is uitsluitend volgens afspraak via WIJ LIeven de Key (zie geheel onderaan).

Rijbewijskeuring

Eenmaal per maand op woensdagochtend kunnen 75 plussers terecht bij WIJ Lieven de Key.
De kosten van de keuring zijn € 35,00. Er wordt gewerkt op afspraak, telefoon (023) 5288510.

Zaalverhuur

De zaal van WIJ Lieven de Key wordt gebruikt door en is bedoeld voor:
Groepen (ouderen) die een ruimte nodig hebben om als zelfstandige groep activiteiten uit te voeren (overdag of ’s avonds). Zij sluiten voor het gebruik van de ruimte een contract met Stichting WIJ Heemstede.

Nieuws voor Senioren

WIJ Nova Nieuwsbrief augustus en september 2018
De Nieuwe WIJ Nova Nieuwsbrief is uit! hier kunt u de WIJ Nova nieuwsbrief van juni… LEES
Zomer openingstijden
Het is bijna zomervakantie voor de schoolkinderen... en aan de mooie zomer lijkt nog geen… LEES
Open Cursusdag op woensdag 12 september
Wilt u kennismaken met ons aanbod van cursussen en de docenten die deze cursussen geven?… LEES
De nieuwe cursusbrochure is uit!
Afgelopen week heeft u - als u geen NEE-NEE sticker op uw brievenbus heeft en… LEES
Zomer excursie programma 2018
Ook dit jaar is er weer een mooi zomerprogramma met excursies voor u samengesteld door… LEES