De Voedselbank

De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Of u in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank, hangt af van hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en drinken.

De maatschappelijk werkers van Wij Heemstede kunnen u bijstaan om na te gaan of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.