Ouderschap Blijft

Tijdens en na de scheiding samen het ouderschap vormgeven gaat niet vanzelf.
Het kan lastig zijn om zorg- en opvoedtaken te bespreken. Ook kunt u na verloop van tijd de afspraken in uw ouderschapsplan willen herzien. Ouderschap Blijft helpt u om, in het belang van uw kind(eren), overleg en samenwerking mogelijk te maken. 

Ouderschap Blijft bestaat uit 5 bemiddelingsgesprekken door daarvoor opgeleide maatschappelijk werkers.