De Sociëteit

De Sociëteit is gezellige ontmoetingsplek waar u
wekelijks een kop koffie kunt drinken, een praatje
kunt maken, een spelletje of andere activiteiten kunt
doen of zelfs met elkaar de krant kunt lezen.
Een plek waar u welkom bent, verwacht en gekend
wordt. Waar u informatie krijgt maar ook met uw
vragen rond zorg en welzijn terecht kunt en waar we
u misschien op weg kunnen helpen. Vooral ook een
plek waar u nieuwe contacten kunt opdoen.
Neem ook altijd uw agenda mee!

Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur staat koffie
klaar op Plein1 (ruimte Plein Geel). We vragen een
kleine bijdrage van 2 euro per keer.
Sociaal werker Katinka Verdonk ontvangt u elke week samen met de vrijwilligers van WIJ Heemstede.

Wilt u ook wekelijks deelnemen aan de Sociëteit,
meldt u zich dan aan bij Katinka, tel. 023 – 528 85 10.

De Sociëteit bestond 5 jaar in 2022!

Lunchen

Elke woensdag kunt u na de Sociëteit gezellig blijven lunchen voor € 4,-. Opgeven kan dan op de dag zelf voor 10.45 uur.
We organiseren de lunch met elkaar.
Elke laatste woensdag van de maand lunchen we gezellig samen met de bezoekers van Roads.

De Sociëteit Plus

Kent u ook de andere activiteiten van de Sociëteit, de Sociëteit Plus genoemd? U kunt wekelijks bewegen en ontspannen bij de stoelyoga of meedoen met de brei- en haaksoos de Losse Steek.
Vanuit de Sociëteit organiseren we bovendien diverse eenmalige, kortdurende of andere activiteiten voor ouderen. Vaak op verzoek van, of naar ideeën van de mensen zelf, zoals: Kobustochtjes, Kobuskoffie, Koffie met Kunst/Muziek, Koffie met een goed gesprek of het Elpee Café.

Samen met de Sportservice hopen we ook weer een cursus In Balans (Valpreventie) in de Luifel van start te laten gaan op de vrijdagmiddagen in het najaar . Bij deze cursus hebben inwoners van Heemstede voorrang!

Deze activiteiten worden aangekondigd via de Sociëteit, via de plaatselijke krantjes of via folders die verspreid worden in Heemstede en directe regio.

Elke laatste woensdagmiddag van de maand is het Elpée Café. (Klik op de foto voor meer informatie)

Op maandagmiddag kunt u bewegen en ontspannen bij de Stoelyoga.
(Belt u 023 – 528 85 10 voor meer informatie)

Kleurig gehaakte vierkanten

Elke vrijdagochtend kunt u meedoen met het Crea Café de Losse Steek. (Kijk onder Cursussen voor meer informatie)


Vanaf januari 2024 is er het Cine Café.
(Klik op de foto voor meer informatie)

Opgeven of meer informatie?

Opgeven en informatie kan via de receptie van WIJ Heemstede in Plein1, tel. 023 – 528 85 10.
Contactpersoon: Katinka Verdonk, katinkaverdonk@wijheemstede.nl