Menu

Project Achter de Voordeur

Eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent. Maar het is het gevoel dat het niemand iets uitmaakt hoe het met je gaat… Eenzaamheid is een probleem dat alle leeftijden kan treffen, maar zijn ouderen er extra kwetsbaar voor. In de loop van de jaren is onze Nederlandse samenleving en hoe we leven en omgaan met elkaar. We zijn individualistischer geworden. We hebben minder een vanzelfsprekend netwerk van familie, vrienden en de kerk. We moeten ons meer inspannen voor het leggen van contacten.

Eenzaamheid neemt toe met de jaren. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid door het verlies van partner, vrienden, familie of bijvoorbeeld mobiliteit. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt toeneemt vanaf 75 jaar. De coronacrisis heeft hier nog een extra schepje bovenop gedaan.
Veel ouderen, vanaf 65 jaar en ouder, bereikt WIJ Heemstede al middels de dienstverlening ouderen en via (ontmoetings)activiteiten. Deels op onze locaties en deels via actieve ondersteuning aan huis. Denk bijvoorbeeld aan de Sociëteit, stoelyoga, het 80-jarig huisbezoek of de Formulierenbrigade.
De ervaringen van de ouderen met onze activiteiten en dienstverlening zijn voor een deel af te leiden uit de positieve reacties die zij geven. En soms indirect door de intensieve contacten die ontstaan met groepsleden, vrijwilligers of professionals.

WIJ Heemstede wil meer wijkgericht gaan werken, naast haar bestaande dienstverlening, (ontmoetings)activiteiten op bepaalde vaste plekken en inzet van sociaal makelaars. Hiermee en in samenwerking met bijvoorbeeld onder andere de gemeente Heemstede en zorgorganisatie Kennemerhart, wil WIJ Heemstede meer ouderen in beeld krijgen.
Door deze werkwijze en samenwerking kunnen ook meer buurtnetwerken worden opgezet.
WIJ Heemstede is per 1 januari 2021 het project ‘Achter de Voordeur’ gestart met als doel in contact te komen met mogelijk eenzame ouderen achter hun voordeur, in de leeftijd van 65 jaar, maar specifiek 75+-ers, die niet of onvoldoende in beeld zijn bij WIJ Heemstede of samenwerkingspartners. WIJ Heemstede wil contact leggen met deze oudere, hen passende ondersteuning bieden door het verruimen van hun netwerk in hun buurt en/of verbinden aan bestaand en nieuw aanbod.
WIJ Heemstede zet in op het verminderen van sociale en emotionele eenzaamheid, zowel preventief als actief. Erbij horen, weer ergens onderdeel van uitmaken, ertoe doen en gezien worden, dat is wat WIJ Heemstede wil bereiken.
Er is inmiddels een projectgroep gestart bestaande uit Ineke de Jonge (projectleider), Katinka Verdonk en Muriel Liket (sociaal werkers) en een viertal vrijwilligers van WIJ Heemstede.
WIJ Heemstede wil heel graag dat zoveel mogelijk mensen actief mee gaan doen aan dit project, vooral ook onze vrijwilligers. Zij zijn veelal ook de ogen en oren in de contacten met dorpsgenoten en deelnemers. Binnen WIJ Heemstede willen we dit breed bevorderen. Hiervoor handvaten aanreiken om huidige vrijwilligers te leren signaleren in hun vrijwilligerswerk, in gesprek te kunnen gaan over eenzaamheid en dit bespreekbaar maken. Maar ook om ouderen hierin vanuit hun eigen kracht te ondersteunen. Hier zal training en scholing voor gaan aangeboden worden.

Op dinsdagmiddag 2 maart is de kick-off van het project. Er wordt afgetrapt met een lezing.
De lezing wordt gegeven door Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van ouderen’.
Daarna organiseert WIJ Heemstede voor vrijwilligers en voor professionals, op diverse momenten trainingen. Deze zijn gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid bij ouderen. Door de huidige coronasituatie zullen de lezing en de trainingen digitaal worden aangeboden.

Gezamenlijk, met professionals, vrijwilligers, samenwerkingspartners en inwoners, hoopt WIJ Heemstede de eenzaamheid onder oudere inwoners in Heemstede te signaleren en te bestrijden.
Eén tegen eenzaamheid.

Marlies Lolkema, waarnemend directeur
Ineke de Jonge, projectleider Achter de Voordeur
Katinka Verdonk, sociaal werker
Muriel Liket, sociaal werker

Nieuws voor alle leeftijden

Creatief leven STAP VOOR STAP NAAR MEER VERBINDING MET ANDEREN (cursus Creatief Leven) Start maandag 24 januari… LEES
Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022! De Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022! LEES
De verhuiscoach in Heemstede In Heemstede is er de regeling Ouder worden & Prettig wonen (OW&PW) waarbij senioren voorrang… LEES
Kerstshow It's Christmas time IT’S CHRISTMAS TIME Swingende feel good kerstshow met live-orkest The most wonderful show of the… LEES
WIJ Nova Nieuwsbrief november Hier vindt u de WIJ Nova Nieuwsbrief van november. We wensen u veel leesplezier en… LEES