Het verhaal van deelnemers en vrijwilligers

Waar we erg trots op zijn is een bijzondere pilot waarbij
WIJ Heemstede en twee buurtteams van thuiszorgorganisatie Zorgbalans in 2022 samen op hebben getrokken in het signaleren van eenzaamheid.

De medewerkers van Zorgbalans komen bij mensen thuis om zorg te verlenen, en hebben zelf niet de tijd te om iets te doen met signalen die wijzen op eenzaamheid. Vervolgens kan WIJ Heemstede de sociale kant oppakken en het gesprek aangaan.
Afhankelijk daarvan wordt naar een passende ‘oplossing’ gezocht. Dat kan variëren van een wekelijks bezoek aan huis van een vrijwilliger of iemand introduceren bij een van de vele ontmoetingsactiviteiten, dus dat is een hele mooie samenwerking.

Het filmpje hierboven, dat is gemaakt door vrijwilligers van het project, geeft heel goed aan wat het belang is van ons werk en hoe ouderen baat hebben bij wat we doen.

“Alleen al het feit om ergens te komen, waar je anders niet komt, is al zo’n feest”

“Toen ik het hoorde, ben ik direct hiernaar toe gegaan. Waarom? Je wordt er zo vrolijk van.. en heb je het niet zo naar je zin en je komt hier, dan ga je weer lachen.”

“Het is heel belangrijk voor mij, super dat het er gewoon is.”