Menu

Vrijwilligerswerk bij WIJ Heemstede

WIJ Heemstede staat midden in de samenleving. We zijn in staat om een breed pakket van activiteiten aan te bieden voor jong en oud. Hierbij is de inzet van onze vrijwilligers onmisbaar. Zonder vrijwilligers staat WIJ Heemstede stil!

Binnen WIJ Heemstede zijn heel veel vrijwilligers actief als begeleider van activiteiten, als voorlezer bij de Voorleesexpress, achter de bar, als gastvrouw of -heer, als hulp bij jeugdactiviteiten zoals de straatspeeldagen en de vakantieweek, bij de kinderopvang of om mee te denken over culturele activiteiten.
We hechten veel waarde aan onze vrijwilligers. Ieder jaar organiseren we een speciale avond, waar we na een gezamenlijke maaltijd bijzondere vrijwilligers in het zonnetje zetten, we de gelegenheid bieden om een leuke workshop te volgen en vooral om met elkaar een hele leuke avond te hebben.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan activiteiten en cursussen. Het belangrijkste is natuurlijk dat u als vrijwilliger goede ondersteuning van ons krijgt om uw vrijwilligerswerk goed te kunnen doen in een ongedwongen sfeer en daarbij levert vrijwilligerswerk ook leuke contacten op!

Vrijwilligersverzekering
De gemeente Heemstede heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers werken.Ook voor mantelzorgers en voor maatschappelijke stages is er een verzekering.
De verzekering die de gemeente heeft afgesloten houdt onder meer in dat:
• vrijwilligers zijn verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen,
• een uitkering wordt gegeven bij overlijden of blijvende invaliditeit als dat een gevolg is van een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk,
• vrijwilligers voor aansprakelijkheid zijn verzekerd, zonder eigen risico.

Heeft u als vrijwilligers, mantelzorger of als stagiair schade opgelopen? Dan kunt u voor het schadeformulier terecht op de website van de gemeente.
Wilt u ook vrijwilliger worden bij WIJ Heemstede of een andere organisatie? Neemt u dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt via e-mailadres: vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl.
Wij zijn heel blij met u.