Menu

Vanaf 26 juni mag WIJ Heemstede weer alle reguliere activiteiten organiseren.
Ook kunt u weer in het Eethuis komen eten.
We zijn zo blij dat we u weer live mogen ontmoeten.

Op de laatste persconferentie zijn de basisregels bekend gemaakt waaraan we ons bij het organiseren van activiteiten moeten houden.
Deze zijn:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden geldt de mondkapjesplicht.

Seniorengids Heemstede

De Seniorengids is een handzaam gidsje vol informatie over wonen, zorg en welzijn. In februari verschijnt de nieuwe Seniorengids.
U vindt deze hier online.

Thema bijeenkomsten

In samenwerking met De Pauwehof en de ouderenbonden organiseert WIJ Heemstede informatiebijeenkomsten rond bepaalde thema’s zoals gezondheid, veiligheid, financiën.

De Pauwehof

In samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heemstede organiseert WIJ Heemstede activiteiten van sociaal culturele aard in De Pauwehof, aan de Achterweg 19.
Uitgebreide informatie over de cursussen en activiteiten vindt u in het programmaboekje van De Pauwehof (en elders op deze website).

Loket Heemstede

Loket Heemstede wijst u de weg in het grote aanbod van voorzieningen, instellingen en regelingen voor wonen, zorg en welzijn in Heemstede.
De twee ouderenadviseurs van WIJ Heemstede werken vanuit Loket Heemstede. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1.
Loket Heemstede is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur en zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 023 –  548 30 40.

Dienstverlening

Administratieve Thuishulp

Zelfstandige wonende ouderen in Heemstede worden geholpen bij hun persoonlijke financiële administratie. Samen met de vrijwilliger wordt maandelijks de financiële administratie bijgewerkt. De kosten per maand zijn € 6,00. Eénmalig wordt voor het opbergsysteem € 12,50 in rekening gebracht en voor de eerste ordening van de administratie betaalt u € 10,00.

Formulieren brigade

Soms wordt u met problemen geconfronteerd op financieel administratief gebied, waar u hulp bij nodig heeft. Vrijwilligers van WIJ Heemstede Plein1 bieden hulp bij het invullen van formulieren (ook digitaal) en het op orde brengen van uw thuisadministratie. Deze dienst is voor iedereen woonachtig in de gemeente Heemstede.

Het kan gaan over allerlei zaken, zoals:
 Ordenen van administratie
 Aanvragen DigiD
 Belastingaangifte
 Huur- en/of zorgtoeslag
 Aanmelding zorgverzekering/WA verzekering
 Kinderopvangtoeslag
 Kind gebonden budget
 Aanvragen studiefinanciering bij DUO
 Eigen bijdragen CAK
 Kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen
 Kwijtscheldingen Waterschapbelasting
 Ordenen bij schulden
 Bijzondere bijstand

AFSPRAAK MAKEN
U kunt een afspraak maken met: Stichting WIJ Heemstede Plein1, telefoon 023 – 528 85 10
Op maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl

WAAR
De – alleen vooraf gemaakte – afspraken vinden plaats op Plein1, adres: Julianaplein1, 2101 ZC Heemstede Op maandag en woensdag van 13.00 tot 15.00 uur.

De hulp bij financiële administratie is gratis.
Als verwezen moet worden naar een andere instantie, zullen de vrijwilligers van de ondersteuningsgroep u daarbij helpen.
Vanzelfsprekend wordt, zeer nadrukkelijk, rekening gehouden met uw privacy.

Ko-bus Groepsvervoer

De KO-Bus is een aangepaste personenbus die plaats biedt aan 8 personen. De bus vervoert ouderen o.a. naar het Dagcentrum in Plein1.

Ko-bus tochtjes

Het hele jaar door organiseert WIJ Heemstede op woensdagmiddag tochtjes met de Ko-bus voor ouderen. De tochtjes gaan langs mooie plekjes in Noord- en Zuid-Holland. Jaarlijks verschijnt in maart een speciaal programmaboekje waarin alle tochtjes staan vermeld.

Vrijwilligersvervoer

Voor ouderen die:

  • niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen

Vrijwilligers rijden met hun eigen auto op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur naar: kapper, ziekenhuis, buurthuis, familie, arts, zwembad, dagopvang, enz.
Aanvragen zo tijdig mogelijk (liefst één week van tevoren) op het kantoor van WIJ Heemstede in Plein1. Betaling van ritten gebeurt aan de chauffeurs met vervoerskaarten die bij WIJ Heemstede in Plein1 te koop zijn.
Een vervoerskaart bestaat uit 10 bonnen, deze kaart kost € 17,00. Voor een rit binnen Heemstede zijn de kosten 1 bon heen en 1 bon terug.

De Telefooncirkel

Ouderen die behoefte hebben aan veiligheid en contact kunnen deelnemen aan een telefooncirkel. Zij worden iedere dag gebeld (ook in het weekend). Ouderen die gebruik maken van personenalarmering kunnen ook deelnemen aan de Telefooncirkel. Vrijwilligers bellen, vanuit hun huis, de eerste deelnemer van de cirkel en worden aan het einde van de cirkel gebeld door de laatste deelnemer.
Als een deelnemer geen gehoor geeft, wordt dit gemeld aan de vrijwilliger. De door de deelnemer opgegeven contactpersoon wordt dan gewaarschuwd.

Klussenbank

Alleen kleine klussen in en rond de woning komen in aanmerking en mogen niet meer dan een paar uur in beslag nemen.
Na aanmelding van de klus bij WIJ Heemstede maakt de vrijwilliger een afspraak.
Kosten €7,50 per uur of deel daarvan.

Computerhulp

Voor klussen aan computer, laptop, tablet, telefoon, televisie en die niet meer dan een paar uur in beslag nemen, kunt u ook terecht bij de Klussenbank.
Na aanmelding van de klus bij WIJ Heemstede maakt de vrijwilliger een afspraak.
Kosten €7,50 per uur of deel daarvan.

Tijd voor 2

Tijd voor 2 biedt ondersteuning aan ouderen die behoefte hebben aan contact. De vrijwilliger komt aan huis om samen te praten, koffie te drinken, een spelletje te doen, samen de krant te lezen of een wandeling te maken.

Belastinghulp

Voor hulp bij het invullen van eenvoudige belastingformulieren kunt u terecht bij WIJ Heemstede in Plein1.
Speciaal opgeleide vrijwilligers zijn ouderen behulpzaam bij het invullen van belastingaangiften. Ook het aan huis invullen van belastingaangifte behoort tot de mogelijkheden. Hulp bij het invullen van belastingformulieren is alleen bestemd voor ouderen met een beperkt inkomen/vermogen. Kosten € 12,50 per belastingformulier.
Inlichtingen: WIJ Heemstede in Plein1, Julianaplein 1, Heemstede.

Huisbezoek 80 jarigen

Ouderen die 80 jaar worden krijgen rond hun 80ste verjaardag een brief van WIJ Heemstede. Daarin worden zij geïnformeerd over het Signalerend Huisbezoekproject en worden zij uitgenodigd deel te nemen.
Doel van dit project is door het invullen van een vragenlijst helder te krijgen met welke problemen ouderen worden geconfronteerd. De gegevens die met de bezoeken worden verzameld, worden niet alleen gebruikt om informatie en advies te geven en/of eventueel hulp te organiseren. Deze gegevens worden ook gebruikt om het beleid ten aanzien van ouderen in Heemstede verder vorm te geven.

Ontmoetingscentrum Dreefhart van Kennemerhart

Het dagcentrum is bestemd voor ouderen in de gemeente Heemstede die zelfstandig wonen en die in contact willen komen met leeftijdgenoten. In het dagcentrum staat het ontmoeten van andere mensen centraal, waarbij activiteiten worden aangeboden die aansluiten bij uw persoonlijke interesse. U kunt meedoen aan gezelschapsspellen en creatieve activiteiten.
Ook kunt u meedoen aan bewegingsactiviteiten. De begeleiding is professioneel waarbij beroepskrachten en vrijwilligers u samen persoonlijke aandacht geven. Indien u gehaald en gebracht wilt worden kunt u gebruik maken van de Ko-bus, dit is de bus van WIJ Heemstede.

Rijbewijskeuring

Eenmaal per maand op dinsdagochtend kunnen 75 plussers terecht bij WIJ Heemstede in Plein1.
De kosten van de keuring zijn € 45,00. Er wordt gewerkt op afspraak, telefoon (023) 5288510.

Nieuws voor Senioren

Creatief leven
STAP VOOR STAP NAAR MEER VERBINDING MET ANDEREN (cursus Creatief Leven) Start maandag 24 januari… LEES
Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022!
De Collegereeks Ethiek wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022! LEES
De verhuiscoach in Heemstede
In Heemstede is er de regeling Ouder worden & Prettig wonen (OW&PW) waarbij senioren voorrang… LEES
Kerstshow It's Christmas time
IT’S CHRISTMAS TIME Swingende feel good kerstshow met live-orkest The most wonderful show of the… LEES
WIJ Nova Nieuwsbrief november
Hier vindt u de WIJ Nova Nieuwsbrief van november. We wensen u veel leesplezier en… LEES