Trefpunt Dementie

In Heemstede hebben diverse organisaties hun krachten gebundeld om mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere belangstellenden te ondersteunen door het organiseren van bijeenkomsten.
Op deze bijeenkomsten kunnen, na een informatief gedeelte, de bezoekers vragen stellen en ideeën en ervaringen uitwisselen in een ongedwongen sfeer.

Elk Trefpunt Dementie (5 keer per jaar) heeft een eigen thema, en wordt gehouden op
Plein1 aan het Julianaplein 1 in Heemstede. De avonden starten altijd om 19.30 uur, vaak is er een gastspreker.

De eerstvolgende avond van het Trefpunt Dementie is op woensdagavond 24 mei
en het onderwerp is:
Heemstede dementievriendelijk, wat kunnen wij zelf doen?

Of we het willen of niet, iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met dementie en daar hoeft niemand zich
voor te schamen. Op deze avond gaan we in op het herkennen van de eerste verschijnselen en hoe we daar als
omgeving goed mee om kunnen gaan.

Naast medische zorg en ondersteuning is het voor mensen met een haperend brein namelijk heel belangrijk om
mee te (kunnen) blijven doen en in contact te blijven met anderen, om sociaal isolement te voorkomen.

Hoe kunnen wij als omgeving mantelzorgers ondersteunen zodat ook zij hun eigen activiteiten
kunnen blijven doen om op te laden en in contact te blijven met hun omgeving?
Hoe kunnen we er samen als buurtbewoners of vrijwilligers, als kennissen of vrienden voor zorgen dat iedereen
in Heemstede mee kan blijven doen, zich gewaardeerd voelt en zinvol bezig kan zijn.

Harmen Rijksen, trainer van Samen Dementievriendelijk, zal ons, vanuit de methode G.O.E.D. omgaan met
dementie, een aantal praktische vaardigheden leren om dementie te herkennen, contact te maken en iemand
op de juiste manier te helpen. Gastvrouw deze avond is Marjolein Huijssoon van Kennemerhart.

Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor de koffie, het programma start om 19.30 uur.
Om 20.00 uur is er een pauze. Om 21.00 uur sluiten we af met de mogelijkheid tot napraten.

Waar: Trefpunt Dementie, Julianaplein 1, 2101 ZC Heemstede, Begane Grond
Wanneer: Woensdag 24 mei 2023 , inloop om 19.15 uur
Voor info en aanmelden kunt u terecht bij het kantoor van WIJ Heemstede op Plein1, op 1 hoog, tel.023 – 528 85 10.
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Wilt u graag komen maar kunt u uw partner niet alleen thuislaten dan kunt u contact opnemen met Tandem tel
023 – 891 06 10.

De Trefpunt bijeenkomsten zijn er voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.