Menu

Over ons

WIJ Heemstede

WIJ Heemstede is een professionele welzijnsorganisatie die mensen van alle leeftijden kansen biedt, met elkaar verbindt en hen sterkt in het behoud van eigen regie op een zinvol en plezierig leven.

Wij zijn Heemstede
Wij zijn alle inwoners, jong en oud
Wij zijn ondersteuner, verbinder, organisator
Wij zijn wie hulp vraagt en wie het zelf kan
Wij zijn wie helpen wil
Wij zijn jij en ik, samen
Wij zijn WIJ Heemstede

De naam Casca is blijven bestaan voor de kinderopvang, die is ondergebracht in een aparte juridische eenheid in de vorm een besloten vennootschap (BV).

De dagelijkse leiding is handen van directeur-bestuurder Carola van Oerle, daarin bijgestaan door het managementteam.

U vindt hier het jaarverslag van 2020.

En hier vindt u de jaarrekening van 2020.

Hier vindt u het rapport Samensturen in Welzijn.

Missie
WIJ Heemstede bevordert de sociale infrastructuur en de kwaliteit van wonen en leven in Heemstede, zodat mensen zich in elke fase van hun leven goed voelen in hun leefomgeving en op hun eigen manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. WIJ Heemstede biedt ondersteuning en bouwt bruggen zowel tussen inwoners van Heemstede als tussen organisaties die zich op het vlak van het welzijn bewegen.

Visie op welzijnswerk

WIJ Heemstede stelt de inwoner van Heemstede centraal en organiseert samen met inwoners en andere maatschappelijke organisaties activiteiten gericht op vorming, educatie, cultuur, ontspanning en ondersteuning in wijken en buurten.

WIJ Heemstede stelt zich tot doel:

  • iedereen in staat te stellen een waardevolle bijdrage aan de samenleving  te leveren;
  • mensen hiertoe kansen en mogelijkheden te bieden;
  • mensen waar nodig te ondersteunen.

De dienstverlening van WIJ Heemstede is flexibel, op maat en afhankelijk van de zelfredzaamheid en levensloop van de bewoners van Heemstede. Wij Heemstede doet een flexibel aanbod in dienstverlening, gericht op:

  1. eigen kracht over alle generaties heen
  2. eigen kracht gericht op specifieke leeftijdsgroepen
  3. kwetsbare doelgroepen
  4. kwetsbare senioren in vierde levensfase

Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht van Stichting WIJ Heemstede hebben de volgende leden zitting:

De heer A.P. (Ad) van de Nes , voorzitter
Mevrouw J.P.G. (Ans) Meijer, vice voorzitter/secretaris
De heer R.J. (Rogier) de Barbanson, lid
De heer C. (Caspar) Jacobs, lid

Het is een onbezoldigde functie.
De Raad van Toezicht van de stichting heeft zich geconformeerd aan de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Onze medewerkers

Management Team
Directeur-bestuurder: Carola van Oerle
Manager Administratie en Financiën – Jesse Mulder
Manager Sociaal Werk – Marlies Lolkema
Marthe Mulder – manager faciliteiten

Administratie en PR
Irene Schultz – secretaris Raad van Toezicht en Bestuur, medewerker P&O
Daniëlle de Haan – medewerker administratie, sociaal werker
Liesbeth Pels – medewerker administratie en receptie
Harriet Hamilton – administratief medewerker
Monique Valkenburg – administratief medewerker
Sasja Prins – medewerker PR & Communicatie
Anneke Reijngoud – medewerker receptie
Ingrid Uitendaal – medewerker receptie
Lydia Zuurbier – medewerker receptie

Sociaal Werk
Anky Weitkamp – sociaal werker
Ellen Swart – sociaal werker
Els Boon – sociaal werker
Ineke de Jonge – sociaal werker/Projectleider Achter de Voordeur
José van Duin – sociaal werker
Katinka Verdonk – sociaal werker
Lies Leen – sociaal werker
Mike Doodeman – sociaal werker
Monica Snoeks – sociaal werker
Muriel Liket – sociaal werker/verhuiscoach
Willie Chermin – sociaal werker
Annemarie Keereweer – maatschappelijk werker
Laura Klinkhamer – maatschappelijk werker
Maaike Veldman – maatschappelijk werker
Margriet Duivenvoorde – maatschappelijk werker
Mostapha El Aichi – maatschappelijk werker
Rozemarijn Janssen – maatschappelijk werker
Tineke Jansen – maatschappelijk werker

Alle medewerkers worden beloond conform de CAO Welzijn. WIJ Heemstede kent geen overige beloningssystemen.