Menu

Over ons

WIJ Heemstede

WIJ Heemstede is een professionele welzijnsorganisatie die mensen van alle leeftijden kansen biedt, met elkaar verbindt en hen sterkt in het behoud van eigen regie op een zinvol en plezierig leven.

Wij zijn Heemstede
Wij zijn alle inwoners, jong en oud
Wij zijn ondersteuner, verbinder, organisator
Wij zijn wie hulp vraagt en wie het zelf kan
Wij zijn wie helpen wil
Wij zijn jij en ik, samen
Wij zijn WIJ Heemstede

De naam Casca is blijven bestaan voor de kinderopvang, die is ondergebracht in een aparte juridische eenheid in de vorm een besloten vennootschap (BV).

De dagelijkse leiding is handen van directeur Menso de Maar, daarin bijgestaan door het managementteam.
U vindt hier het activiteitenverslag van 2019.

En hier vindt u de jaarrekening van 2019.

Missie
WIJ Heemstede bevordert de sociale infrastructuur en de kwaliteit van wonen en leven in Heemstede, zodat mensen zich in elke fase van hun leven goed voelen in hun leefomgeving en op hun eigen manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. WIJ Heemstede biedt ondersteuning en bouwt bruggen zowel tussen inwoners van Heemstede als tussen organisaties die zich op het vlak van het welzijn bewegen.

Visie op welzijnswerk

WIJ Heemstede stelt de inwoner van Heemstede centraal en organiseert samen met inwoners en andere maatschappelijke organisaties activiteiten gericht op vorming, educatie, cultuur, ontspanning en ondersteuning in wijken en buurten.

WIJ Heemstede stelt zich tot doel:

  • iedereen in staat te stellen een waardevolle bijdrage aan de samenleving  te leveren;
  • mensen hiertoe kansen en mogelijkheden te bieden;
  • mensen waar nodig te ondersteunen.

De dienstverlening van WIJ Heemstede is flexibel, op maat en afhankelijk van de zelfredzaamheid en levensloop van de bewoners van Heemstede. Wij Heemstede doet een flexibel aanbod in dienstverlening, gericht op:

  1. eigen kracht over alle generaties heen
  2. eigen kracht gericht op specifieke leeftijdsgroepen
  3. kwetsbare doelgroepen
  4. kwetsbare senioren in vierde levensfase

Het bestuur
Het bestuur van Stichting WIJ Heemstede bestaat uit vrijwilligers en krijgt geen vergoeding. Het bestuur bestaat uit:
De heer A.P. (Ad) van de Nes , voorzitter
De heer R.J. (Rogier) de Barbanson, penningmeester
Mevrouw A. (Ans) Meijer, secretaris
Mevrouw E. (Ems) Post, bestuurslid
De heer C. (Caspar) Jacobs, bestuurslid
Mevrouw M. (Marcella) van Doorn, bestuurslid
Mevrouw A.C. (Anneke) Terwiel-Kuneman, bestuurslid

Het bestuur van de stichting heeft zich geconformeerd aan de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Alle medewerkers worden beloond conform de CAO Welzijn. WIJ Heemstede kent geen overige beloningssystemen.

Onze medewerkers
MT
Manager Administratie en Financiën – Jesse Mulder
Manager Sociaal Werk en interim directeur – Marlies Lolkema

Administratie en PR
Daniëlle de Haan – fondsenwerving, medewerker administratie, sociaal makelaar
Liesbeth Pels – medewerker administratie en receptie
Irene Schultz – bestuurs- en directiesecretariaat, medewerker P&O
Monique Valkenburg – administratief medewerker
Ria Struijkenkamp – administratief medewerker
Sasja Prins – medewerker PR & Communicatie
Ingrid Uitendaal – medewerker receptie/coördinator faciliteiten
Lydia Zuurbier – medewerker receptie
Muriel Liket – administratief medewerker

Sociaal Cultureel Werk
Ellen Swart – sociaal werker/volwassenen
Mike Doodeman – sociaal werker/jeugd, sociaal makelaar
Lies Leen – sociaal werker/kinderen, sociaal makelaar
José van Duin – sociaal werker/Vrijwilligerspunt/WeHelpen Heemstede
Monica Snoeks – medewerker Vrijwilligerspunt/WeHelpen Heemstede, sociaal makelaar
Willie Chermin – sociaal werker/senioren
Anky Weitkamp – sociaal werker/senioren
Katinka Verdonk – sociaal werker/senioren
Laura Doggenaar – maatschappelijk werker
Els Boon – maatschappelijk werker
Mostapha El Aichi – maatschappelijk werker
Tineke Jansen – maatschappelijk werker
Riny van den Oever – maatschappelijk werker
Marloes Overvliet – maatschappelijk werker in de wijk

Faciliteiten
Ricardo Koopman – kok/barmedewerker
Nol de Haan – assistent beheerder/coördinator faciliteiten
Hans-Peter Blokhuis – huishoudelijk medewerker
Octavia Van Wijnen – barmedewerker/huishoudelijk medewerker
Anna Jedynak – huishoudelijk medewerker
Saskia van Rossum-van de Burgt – beheerder, huishoudelijk medewerker
Carla van Roode – barmedewerker/medewerker faciliteiten
Barbara Tulen – huishoudelijk medewerker
Marcel Rutte – theatertechnicus